dimecres, 7 de juliol del 2010

Petites / Grans millores
Des del nostre col.lectiu, associació de veïns, treballem per millorar el nostre barri. La forma de treball consisteix en identificar millores, discutir-les entre el veïns, i proposar-les a l'Ajuntament quan es considera adient. Sempre tenint en compte el cost de les millores i els beneficis. En altres casos hem actuat directament, per exemple, fent cartells per recordar als propietaris dels gossos, que han de mantenir els carrers nets.

En data 15 d'abril vam demanar a l'Ajuntament la senyalització d'uns carrers que no tenen sortida. Ara l'Ajuntament ens ha fet cas, i, per tant, volem donar sincerament les gràcies. Es de ben nascuts ser agraïts.

Posem unes fotos per a deixar-ne constància.

Tothom pot estar segur que nosaltres seguirem treballant per millorar el barri, i que les nostres peticions sempre estaran raonades i seran assumibles per part de l'Administració.