dijous, 2 d’abril de 2009

Els sous dels polítics de Barcelona

Tret del diari de l'Ateneu de 9 Barris

Els polítics dels ajuntaments de Districte fan front a la crisi!!

Tots els membres dels partits del Consell de Districte de Nou Barris i de tot Barcelona s'augmenten fins a un 675% les seves bonificacions i dietes...
Bonificacions i dietes que doblen l'IPREM i el SMI!Consellers amb dos o més salaris!

L'Ajuntament ha donat el seu vistiplau, per un canvi que representarà un salari de 40.000 euros bruts a l'any per als 10 consellers de cada Districte, amb dedicació exclusiva, i tots els membres de l'actual equip de Govern (PSC-ICV-EUiA). Tots els partits des del PP fins a EuiA hi estaven d'acord. Tenim notícies que ERC s'abstingué, però tots els estan cobrant. No els fan fàstic els diners!!!Un altra nòmina de 18.700 euros per dedicació parcial (anar a reunions) per a 50 consellers més, un per Districte i un per cada partit amb presència a l'Ajuntament.A la nòmina municipal cal afegir-hi ara els altres 128 membres de partit dels Consells de Districte, per als quals està previst augmentar fins a 10.800 euros anuals les dietes per assistir a plenaris i reunions i desplaçaments. Per exemple, fins ara cobraven 400 euros trimestrals, que eren 1.600 anuals. Doncs bé, passen de 1.600 a 10.800 anuals o bé, de 140 mensuals a 900, o el que és el mateix un 670%.En temps de crisi no és gaire ètic aquests augments abusius mentre els mateixos partits mantenen l'IPREM i el SMI sota mínims europeus, quan un 50% de la població és mileurista, gent a qui se li està acabant l'atur, viudes amb pensions inferiors a 400 euros, i un llarg etc.
Quina diferència hi ha entre banquers que cobren salaris i primes multimilionàries mentre els seus bancs reben ajuts estatals pagats pel “populatxo“ o aquests augments dels polítics a càrrecs també del populatxo???

No cal extranyar-se que els polítics del govern defensin a la Sra. Elsa Blasco. Tenen independència de criteri ?

Seria bo conèixer les percepcions de sou i dietes dels Srs Oriol Bonet, Director de l'Agència del Carmel, -empresa pública- i del Sr. Toni Coll responsable de comunicació. Els hi oferim aquest blog per si ho volen fer públic.

1 comentari:

Jordi Coronas i Martorell ha dit...

A mi personalment em sembla molt interessant aquest punt de vista. No el comparteixo al 100% però si en part. ERC no es va abstenir, de fet va votar en contra de la mesura, entenent que comencem la casa per la taulada (primer cal descentralitzar i després alliberar consellers i conselleres), però ens vam quedar tots sols.
Un cop aprovada la mesura i després d'un intens debat intern, vam decidir no quedar-nos fora, pel fet que això ens deixava en un clar desavantatge davant la resta de forces polítiques.
En el meu cas triar per l'opció de cobrar sou per un mínim de 20 hores setmanals no ha estat per motius econòmics. Això ha implicat una reducció de jornada en la meva professió habitual i la conseqüent rebaixa de sou. Si hagués triat l'opció de dietes em sortia més a compte econòmicament, però la cosa no està en fer negoci sino en dedicar-hi hores professionalment a una funció pública i a un projecte concret, el del meu partit a la ciutat.
Ara bé, coincideixo en què aquesta mesura no tocava encara. És desproporcionada més si tenim en compte que els consellers de districte no tenim atribucions clares, fora de la representació institucional.
Pel que fa a la figura dels nous tècnics de barri, s'ha de definir molt bé quines funcions han de tenir, i de fet aquest és un debat que s'està produïnt a la casa gran aquests dies. A veure com acaba.