divendres, 5 de desembre de 2008

Al.legacions generals de tot el sector Dante-Llobregós

També es van presentar les al.legacions generals de tot el sector

28 pàgines on s'argumenta les carències de la modificació del PGM plantejada, i en canvi, es proposen solucions raonables i adaptades a la història i característiques del barri

Les podeu trobar a:

http://cid-61ca31e19f84e7ec.skydrive.live.com/browse.aspx/P%c3%bablico/Alegacions/Sector?uc=1