dimecres, 3 de desembre de 2008

Fotos del Bosc de Can Gallart


Aquest és el Bosc que la Regidora del districte Excma. Sra. Elsa Blasco, i els seus ajudants de l'Agència de Promoció del Carmel i "Entorns" volen destruir, en base a un suposat interès general. Ens agradaria saber, quin percentatge de ciutadans de Barcelona vol destruir aquesta meravella dins de la ciutat, que és un autèntic pulmó verd.