divendres, 24 de juliol de 2009

Aprovació, reunions informatives i articles a blocs


Avui s'ha produït l'aprovació provisional de la MPGM del Carmel i entorns per part de l'Ajuntament de Barcelona. Ara cal esperar la publicació oficial i que l'Agència del Carmel ho pengi a la seva web per conèixer exactament les condicions i característiques del que s'ha aprovat.

Ja ho hem dit, reconeixem que s'ha fet un esforç per apropar les posicions a les reclamacions dels veïns però pensem que encara calia haver fet una aproximació més gran.

A pròposit d'això s'ha publicat 2 articles en blogesfera d'Horta. Un del Pere Nieto i l'altre del Jordi Coronas.

En relació a l'artícle del Pere hi estem en desacord, malgrat tot el que s'ha fet es podia esperar molt més d'un partit que s'en diu ecologista i que no es va dignar visitar el barri com a partit, i només ho ha fet en visites institucionals de l'Ajuntament o l'Agència del Carmel.

En relació a l'artícle del Jordi hi ha diversos aspectes a matissar.
* En la reunió a que fa referència no hi era ningú de la nostra plataforma ni de la coordinadora d'Entitats anti-PGM del Carmel.
* La Coordinadora va presentar una instància fa més d’un any, per poder participar en ella, però el Districte s’hi va negar en un Ple, abduint que la comissió ja estava tancada. En aquesta "Comissió de Seguiment" varen aprovar la MPGM del febrer i posteriorment juliols 2008-09 i està composta per totes les associacions de veïns properes al Carmel, com la Font d’en Fargues, Horta i la Taxonera, més altres entitats socials i culturals de la zona.
* L'actuació del representant de l'Associació de veïns del Carmel és absolutament impresentable. Ells que van tramitar al.legacions a 5 Euros amb una anàlisi detallat de cada cas, és un dir, i que creu hi ha d'haver més afectacions. La seva actuació és inqualificable.
* Des del nostre blog ens alegrem que el Jordi ho denúncii.
* I nosaltres tenim una altra visió calien més desafectacions.

El dimarts es va produir una reunió informativa amb els veïns explicant-los que ja estava aprovat.

Pel que fa al Sector 14 hi ha hagut molts canvis. Creiem que n'eren necessàris més. Desgraciadament hi ha persones i cases afectades, que pensem que no ho haurien d'estar. I això afecta a persones concretes a les quals s'està perjudicant greument. Nosaltres en sabem els noms i les seves circumstàncies, pels polítics deuen ser danys col.laterals.
S'ha passat d'un plantejament inicial de més de 20.000 metres quadrats de sostre construït a menys de 10 mil. Potser estaria bé que algun dels polítics del sector reconegués públicament que les pretensions dels veïns estaven justificades. L'actuació en el nostre sector està prevista per al segon quadrieni de desenvolupament del Pla, és a dir no abans del 2014. N'estem segurs que en passaran molts més.

Des d'aquí n'estarem vigilants i denunciarem els incumpliments que hi hagi.

1 comentari:

Óscar ha dit...

Jo només diria una cosa: "Aquí no hay quién viva".

Aquest equip de l'anjutament hauria de tornar a col.legi i escoltar la lliçó de "qué és un ecosistema". És clar que malauradament el seu cap no dona per a res bo.

Jo no sé on ficar-me quan vaig a veure a un amic al Carmel, la gent gran passant els seus darrers dies en un barri tan fet pols, sense voreres per a passar els minúsvalids, ple de brutícia arreu, aire calent dels aparells d'aire acondicionat a doju, cotxes a tota pastilla... Potser al cel ens espera un paradís força millor :)

Bon estiu hortencs!