dimecres, 21 de gener de 2009

Carta adreçada als mitjans de comunicació

Adjuntem la carta escrita per un veí del barri no directament afectat, però que demostra la seva sensibilitat envers del jardi Montserrat Capdevila - Bosc de Can Gallart.

Jardí Montserrat Capdevila

Benvolgut Sr. Director:

El “Pla del Carmel i entorns” inclou destruir un jardí d’uns 4000 m2 ubicat entre els carrers Dante i Granollers. És aquest un parc ja consolidat per dècades, amb árbres de qualitat en els que tenen nius aus que formen part de la fauna local, que pretén ser substituit per blocs de vivendes en els que es reallotjarien persones desplaçades de la reurbanització del Carmel.

Entenc la necessitat plantejada de vivenda. Amb tot, en aquests temps en els que la crisi immobiliaria segurament haurà deixat tantes sense vendre, entenc que l'Ajuntament trobaria una solució adient.

D’altra banda, en un barri on manquen oasis com l'esmentat, és un despropósit arrasar un parc així, pretenent paliar l'acció amb un corredor verd de base dura com els que es disenyen actualment, en lloc d’oferir-ho al barri com un rabeig de pau. Crec que va contra els criteris de conservació dels espais naturals, que per altra banda els organismes públics tant s’esforcen en airejar.

Sotmeto això a la seva consideració pel coneixement de la ciutadania. Atentament,

Daniel Pujol Fernández
c. Granollers 52, 3, 1