dimecres, 21 de gener de 2009

Noticies al diari EL PUNT

Poques cases: poca oposició

Els veïns van més enllà en les seves crítiques al pla de millora del Carmel i entorns i asseguren que en aquest projecte s'opta per afectar finques amb pocs habitants per assegurar poca oposició: «Finques en què la densitat d'oposició per metre quadrat se suposa que serà menor a les de les finques amb edificis grans, amb més oposició per metre quadrat, malgrat que representen, aquests sí, exemples clars de la transformació que mai s'hauria d'haver produït al barri.» En aquest sentit, critiquen també la manca d'actuacions a la zona per part d'anteriors governs: «Som el reflex d'una manca d'acció municipal i d'inversió evidents.» D'altra banda, els veïns asseguren que no han tingut visites de l'equip redactor a les finques afectades.