dimecres, 21 de gener de 2009

Yes, We Can

Ahir es va produïr la pressa de possessió del President dels Estats Units d'America, Sr. Barak H. Obama. Quan ell va decidir presentar-se, molts pocs donaven res per a la seva candidatura.

La seva confiança, l'espèrit de sacrifici i el treball l'han portat a assolir la fita que ell va somiar.

És bastant evident per a tots els que coneixen la nostra Associació que la mateixa confiança, espèrit de sacrifici i treball l'estem posant perquè l'Administració escolti les nostres propostes raonades.

Els polítics que tenen blogs, no volen a entrar a valorar els casos concrets de la nostra zona, perquè són absolutament indefensables. I tots ara diuen que tenim part de raó.

Nosaltres creiem, sense ser prepotents, que en tenim bastanta més de la que ens donen, i seguirem lliutant.

Per tant, ànim, Sí, nosaltres podem. La força de la raó s'ha d'imposar a la força de la prepotència, i la irracionalitat.

1 comentari:

hortenca ha dit...

I tant que podrem, NOSALTRES estarem SEMPRE... ELLS només hi són de pas... i NOSALTRES DECIDIM PER QUANT DE TEMPS! Visca horta i el Sector dante Llobregòs!