divendres, 30 de gener de 2009

Reflexions sobre la visita d'ahir

Els veïns i veines creiem que :

* la visita va ser força positiva en tant que, com a mínim, l'Administració va poder veure tot allò que se suposava que havia vist i no era així i van captar més la problemàtica, (Camí de Barcelona).

* L'administració va donar mostres de voler reestudiar la zona (topogràfic del jardí Gallart, camí de Barcelona, cases de Llobregós de tipologia equivalent a Aiguafreda, etc...) creiem que vam poder reiterar i explicar sobre el terreny alguns dels punts fonamentals de les al·legacions i de les mancances de la Modificació


* cal obligar-los a clarificar molt i molt certs punts de la Modificació: la ubicació de l'aparcament; les solucions d'adaptació topogràfica de la proposta; els termes en que es podrà moure la qualificació 18C (que la vesteixen de llibertat i adaptabilitat però en realitat el que és és un calaix de sastre on poder fer i des-fer; o la necessitat de determinar directrius per al futur Pla de Millora.

* que és molt positiu el comentari final de l'Elsa Blasco en relació a que és un sector que té molt marge de maniobra. I esperem que la MPGM canviï substancialment en aquest sector.